Promo

На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/18) , министар рада и борачко-инвалидске заштите објављује:

ЈАВНИ   ПОЗИВ

за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Jавног позива је одобравање новчане помоћи социјално угроженим незапосленим борцима од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

2. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Да има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске;

Да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца од прве до пете категорије;

Да је млађи од 60 година;

Да укупна примања подносиоца захтјева не прелазе износ већи од 207,00 КМ или да укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице (отац,мајка, супруга и дјеца), са којима живи у заједничком домаћинству, не прелазе износ већи од 520,00 КМ, искључујући примања из социјалне и дјечије заштите;

Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству нису власници више од једне стамбене јединице, условне за становање;

Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пословног простора из којег се могу остварити приходи продајом или издавањем у закуп;

Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме, чија површина прелази пет хектара;

Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници једног или више моторних возила укупне каталошке вриједности преко 6. 000,00 КМ;

Да подносилац захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања, предвиђен Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2021. години, као и да није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтјев за новчану помоћ (у даљем тексту: захтјев) се подноси градском, односно општинском органу управе надлежном за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата (у даљем тексту: првостепени орган), према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева, лично или препоручено путем поште, са назнаком „Пријава на Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ“.

Образац захтјева биће доступан у штампаном облику код првостепених органа, као и на Web страници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Web страници града/општине.

Првостепени орган ће, по службеној дужности, затражити списе предмета подносиоца захтјева који је статус борца остварио по рјешењу првостепеног органа у некој другој општини/граду.

Уз захтјев се прилаже сљедећа документација у оригиналу или овјереној копији:

копија личне карте подносиоца захтјева,

копија текућег рачуна подносиоца захтјева и

копија чека од пензије, за подносиоца захтјева и чланове уже породице који са њим живе у заједничком домаћинству, уколико остварују примања по овом основу.

Наведену документацију прилаже подносилац захтјева, док ће преосталу документацију којом се доказује испуњеност услова из тачке 2. подтачка 4), 5),6), 7) , 8), и 9) Јавног позива, а о којој се не води службена евиденција по прописима којима се регулишу права бораца, првостепени орган прибавити по службеној дужности.

4. ПОСТУПАК ПО ЗАХТЈЕВУ

Захтјев разматра Комисија коју именује градоначелник/начелник општине, у саставу:

Представник органа     надлежног     за     послове   борачко-инвалидске   заштите, града/општине –предсједник комисије,

Представник градске/општинске борачке организације – члан комисије и

Представник удружења „Ветерани Републике Српске“ – члан комисије.

Борачка организација Републике Српске и Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“, на захтјев градоначелника/начелника општине, доставиће приједлог за именовање чланова Комисије из подтачке 2) и 3) у року од осам дана, од дана пријема захтјева.

Комисија ће, након разматрања захтјева и достављене документације, у року од 30 дана од дана пријема захтјева, утврдити листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи и листу подносилаца захтјева чији су захтјеви непотпуни, неблаговремени или неосновани.

Листе се објављују на огласној табли и Web страници града/општине.

На објављење Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: Министарство) у року од осам дана, од дана објављивања Листа на огласној табли града/општине.

Након рјешавања уложених приговора, првостепени орган доноси Коначну листу коју ће објавити на огласној табли и Web страници града/општине и доставити Министарству.

5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Крајњи рок за подношење захтјева је 05. мај 2021. године.

6. НАЧИН ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Влада Републике Српске ће, у зависности од броја лица која се налазе на Коначној листи и износа расположивих средстава у Буџету Републике Српске, својом одлуком утврдити висину и начин исплате новчане помоћи, на основу које ће првостепени органи донијети рјешења о одобравању новчане помоћи.

Нова књига поезије: "Вјетрови су пробудили сјенке" Јована Братића недавно је изашла из штампе у издању "Књижевне заједнице - Јован Дучић" Требиње.

Штампање је професионално одрадила штампарија ГРАФИД д.о.о. Бањалука. Књига је формата Б5, у тврдокориченом луксузном и прошивеном издању са 162 странице. У њој су објављене потпуно нове, до сада необјављене пјесме, као и избор из раније објављених наслова. Књига је прожета патриотским, завичајним, социјално - мисаоним и љубавним мотивима. Рецензенти књиге су проф. Енеа Хотић и Дејана Милешић, а ту су још ранији прикази и коментари од стране еминентних књижевних критичара.

Аутор се захваљује свим физичким и правним лицима који су на било који начин помогли објављивање овога издања. Наглашава да ће књижевне промоције бити одржане када то дозволе епидемиолошке прилике.

Сви који желе да раније обезбиједе примјерак по цијени од 10 КМ, могу контактирати аутора:

Е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Тел: 064/409-30-83

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520