-->

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

13 mart 2020

У складу са чланом 42. став (2) Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13) и Одлуке о приступању измјени Регулационог плана „Привредна зона Килавци“ (Одлука број 01-013-101/19 од 04.10.2019.године) у Невесињу, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац приреме плана, о б ј а в љ у ј е

 

П О З И В

 

 заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату плана који обухватају катастарске честице означене бројевима: 1029/1, 1029/46, 1029/37, 1029/39, 1029/41 и 1029/48 све у к.о. Невесиње, да у року од 15 дана доставе приједлоге за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520