-->

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РС“

14 februar 2017

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, у циљу задовољавања развојних потреба дјеце  реализује пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске - 2017.“ Пројекат ће се реализовати у услужном простору Омладински хостел „Ужице“ у Бечићима  (општина Будва), Република Црна Гора. Пројектом се обухватају дјеца старости од шест до 15 година, у случају дјеце са сметњама у развоју до 17 година. Предност за учешће у Пројекту имају дјеца која нису била учесници овог Пројекта у претходним годинама и дјеца која су у 2016. години испуњавала услове Јавног конкурса, а нису учествовала у Пројекту због ограничених капацитета у услужном простору, а за које родитељи/старатељи поднесу захтјев по Јавном конкурсу за 2017. годину.

Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта и подношење захтјева родитеља/старатеља дјеце – циљних категорија објављен је 06.02.2017. године у дневним новинама „Глас Српске“ и отворен је мјесец од дана објављивања.

Заинтересоване установе и организације пријаве на конкурс достављају Јавној установи Центру за социјални рад, као мјесно надлежном првостепеном органу, док родитељи/старатељи подносе захтјеве за остваривање права на задовољавање развојних потреба дјеце циљних категорија.

Родитељ/старатељ, у име свог дјетета, подноси захтјев Центру на прописаном обрасцу. Уз захтјев је неопходно доставити: извод из матичне књиге рођених за дијете, фотокопију личне карте подносиоца захтјева родитеља /старатеља, налаз и мишљење комисије ЦСР  у случају да се ради о дјетету са сметњама у развоју, рјешење о старатељству у случају да се ради о дјетету без родитељског старања, рјешење о инвалидности родитеља (ако је родитељ инвалид) или налаз и мишљење љекара, ако је родитељ хронични болесник, ако је дијете из породице демобилисаних бораца ВРС у стању социјалне потребе  и доказе о категорији демобилисаног борца и о томе да је породица у стању социјалне потребе.

 Центар за социјални рад као координатор пројектних активности у локалној заједници обухвата дјецу сљедећих циљних категорија:

 • дјецу код којих је извршена процјена потребa и усмјеравање  у смислу Правилника  о процјени потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју;
 • дјецу са хроничним обољењима;
 • посебно талентована дјеца – побједници на општинским, републичким такмичењима  и посебно истакнути спортисти, музичари...);
 • дјецу без родитељског старања;
 • дјецу из структурално и функционално промијењених породица;
 • дјецу жртве насиља и жртве трговине дјецом;
 • дјецу из породица, који  су корисници сталне новчане помоћи,  према Закону о социјалној заштити  и дјеца корисника права на додатак на дјецу;
 • дјецу цивилних жртава рата и логораша;
 • дјецу  чији је један или оба родитиља инвалид  од I-IV категорије без обзира на разлоге настајања инвалидитета и дјеца хроничних болесника чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце;
 • дјецу из породица демобилисаних бораца ВРС у стању социјалне потребе;
 • дјецу из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
 • дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју;
 • дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије) у првој смјени Пројекта.

Све детаљније информације везано за реализацију пројекта заинтересоване установе, организације и родитељи/старатељи, могу добити у канцеларијама Центра или на тел. 059/610-210.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520