Promo

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

заинтересованим лицима да је на 33. редовној сједници СО Невесиње одржаној дана 18.02.2020. године усвојен Нацрт измјене Регулационог плана „Витли“ и да jе стављeн на јавни увид који је почео 27.02.2020. (четвртак) са роком трајања од 30 дана.

Јавни увид ће спровести носилац припреме плана Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. План ће бити изложен у просторијама Одјељења гдје ће се налазити и књига у коју ће сва заинтересована лица моћи уписати приједлоге, примједебе и сугестије на планска рјешења.

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Датум: 13.02.2020.год.

 

 

 

У складу са чланом 42. став (2) Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13) и Одлуке о приступању измјени Регулационог плана „Витли“ (Одлука број 01-013-91/19 од 03.09.2019. године) у Невесињу, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац приреме плана, о б ј а в љ у ј е

 

П О З И В

 

заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату плана тј. дијела парцела које се налазе у простору између улица: Светосавска, Николе Тесле, Равногорске и Црногорске, све у К.О. Невесиње, да у року од 15 дана доставе приједлоге за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

 Драгојловић, Драган - Лестве Патријарха Павла

 Солдат, Рада – У сенци џакаранде

 Ракитић, Слободан – Пловидба

 Одаловић, Мошо – Добро јутро Велика Хочо

 Поуп Озборн, Мери – Одмор под вулканом

 Васић, Милица - Ока

 Боливар, Симон – Писмо са Јамајке

 Жакоте, Филип – Белешке из јаруге...

 Поткоњак, Симо – Чистунци 

 Максимовић, Бојан – Светлост за малог човека

 Були, Мони де – Крилато злато и друге књиге

 Ристић, Добрила – Бег од зла и друге приповетке

 Рашић, Александар – Од 13 до 18

 Данојлић, Милован – Разгоревање ватре

 Кнежевић, Милан – Дневник ситних грехова

 Ковач, Драган – Погажени тестамент

 Марковић, Ратко – Рувимове васкрсне вериге

 Даничић, Ђура – Рат за српски језик и правопис

 Максимовић, Милена – Традиција и промјене у библиотекарству

 Јовановић, Милан – Ратник

 Јовановић, Милан – Гроб на Вучјем Долу и друге приче

 Ђорђевић, Милан – Пепео у башти

 Телебак, Новица – Свијећа за Патријарха Павла

 Топић, Мирослав – Пољски митови и ритмови у транскрипцији

 Војновић, Милан – Замирање Србије: демографски проблем у Србији

 Војновић, Милан - Испражњена Србија

 Тешић Милосав – Гром о Светим Сави

 Катановић, Александра – Модерна времена

 Максимовић Војислав – Стазе и кругови

 Настић, Мирослав – Мирис јужног ветра

 Нешић , Милан – Дуги дани други

 Николић, Драко – Гвоздени пук

 Радовановић, Славиша – Друго стање рата

 Ћулафић, Ђорђе – На путу

 Капор, Данило- Губер кућу гради

 Царић, Наташа – Јерихонска ружа

 Ђурђић, Јовица – Опојни мирис греха

 Ненадић, Милан – Отмено а црно

 Максимовић, Бојан – Неко путује ноћас

 Илић, Станко – Уређено друштво

 Милашиновић, Горан – Расцепи

 Видаковић, Велибор – 2032.година апокалипсе

 Капор, Данило – Не дам мајку стријељати

 Капор Данило – Ако не може никако, онда поштено

 Диверно, Дајана – Вапај орхидеје

 Стојкић, Марко – Амигдала

 Радовић, Борислав – Песме

 Ћурчин, Милан – Српска народна песма у Немачкој

 Моравија, Алберто – Презир

 Нунар, Розалинд - Charmed, Духови прошлости

 Димовић, Милан – Три комедије

 Цвијетић, Маја – Тешка слика: мегалополис америчког српског романа

 Хаџи Јован – Спомен из мојега дневника

 Студенички типик

 Авни -Леви, Јоси – Човек без сенке

 Гаврић, Борислав- На царској цести

 Гаврић, Борислав – Мирис барута

 Гаврић, Борислав – Учитељица и друге приче

 Гаврић, Борислав – Слике из зелене баште

 Гаврић, Борислав – Сонети

 Сибиновић, Миодраг – Између светова

 Црква и време: о старом и новом календару

 Клобучар, Љубан - И ништа крштено бива

 Ујевић, Тин – Лелек себра; Колајна

 Липсет, Сејмур Мартин – Демократски век

 Допуне и поправке српске библиографије Стојана Новаковића

 Поезија Матије Бећковића: зборник радова

 Молина, Цесар Антонио – Градови у којима умине бол

 Иконић, Драгомир – У изгнанству

 Поезија Мирослава Максимовића

 Историја као инспирација у делу Десанке Максимовић

 Глишић, Миливоје – Јунаци новог светског поретка

 Војновић, Милан – Препород српског народа

 Богдановић, Нада – Каталог рукописне заоставштине Милоша Црњанског

 Фарари Симон, Кетрин – Кодирајмо с Кодијем

 Живор и дело српских научника

 Урошевић, Атанасије – О Косову: градови, насеља и други антропогеографски списи 

 Рапаић, Мирко – Личка трагедија: хрватски злочини геноцида над српским народом

 Бајке скривалице

 Књига вицева

 Писци из Србије

 Пујић, Саво – Херцеговачкиа пчеларска лексика

Унапређење пчеларства у Србији

 О Јовану Дучићу

 Мојашевић, Миљан – Јакоб Грим

 Трешњић, Милан – Из краљевства Николе Тесле

 Стевановић, Ана – Случајних сусрета нема на свету

  Колриџ, Самјуел Тејлор – Исповест старог поморца

 Српска библиографија: периодика 1768:2005.

 Максимовић,Десанка - Целокупна дела 1-10

На основу члана 58, 74. и 76. Статута општине Невесиње („Сл. гласник Општине Невесиње“, бр. 3/14), Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“,бр.47/17), Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“,бр. 10/14), Одлуке о начину организацији и условима вршења јавног превоза на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“ , бр. 8/17), и Правилника о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“, бр. 13/17), Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за усклађивање редова вожње у линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021. године

1.Расписује се Jавни позив за усклађивање редова вожње у јавном линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021. године, а период важности редова вожње је од 01.06.2020. до 31.05.2021. године.

2. Јавни линијски превоз лица ће се вршити на линијама утврђеним према ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2, како слиједи:

                                   ЛОТ-1

• Лука-Крушевљани-Придворци-Бијења-Лакат-Невесиње-Лука

• Невесиње-Братач-Кифинo Село-Крекови-Мијатовци-Постољани-Невесиње

• Невесиње-Читлук-Сопиља-Невесиње

                                   ЛОТ-2

• Невесиње-Оџак-Дрежањ-Зови До-Удбина-Лукавац - Невесиње

• Невесиње - Топла улица – Биљег – Биоград – Солаковићи - Ракова Нога - Невесиње

• Невесиње-Жиљево-Невесиње

• Невесиње-Удрежње-Невесиње

Јавни превоз лица на утврђеним линијама по ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2 ће се вршити најмање са једним јутарњим поласком и поподневним повратком, сваког радног дана.      

3.   Јавни линијски превоз лица се неће вршити суботом и недељом, и у дане празника.

4. Право учешћа на јавном позиву имају заинтересовани   превозници, који уз пријаву приложе следеће доказе о испуњавању услова за вршење јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају:

а) одговарајућу лиценцу превозника, за вршење јавног линијског превоза лица у    друмском саобраћају на подручју јединице локалне самоуправе;

б) овјерену фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају, издатог од стране надлежног регистрационог органа;

в) посједовање најмање два (2) аутобуса који испуњавају техничко-експлоатационе и      еколошке услове за вршење услуга превоза лица по ЛОТ-у 1, односно три (3) аутобуса за вршење услуга превоза лица по ЛОТ-у 2, а за возила која се користе по основу уговора о лизингу, њихову овјерену копију.

г) возила за обављање превоза не смију бити старија од 20 година.

д)   посједовање лиценце за возила којима ће се врши јавни линијски превоз лица на      подручју јединице локалне самоуправе.

ђ) овјерена копија полиса обавезног осигурања путника у јавном превозу од посљедица      несретног случаја, за све аутобусе појединачно, који ће бити ангажовани у локалном    јавном превозу лица,

е) изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица да ће понуђач обављати превоз са возилима која пријави на Јавном позиву.

ж) изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица ,да понуђач нема сметњи за пријаву на јавни позив, сходно одредбама члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

з) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица понуђача ,да му економско и финансијско стање гарантује уредно извршавање услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

и) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да техничка и професионална способност понуђача гарантује уредно извршење услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

ј) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да понуђач прихвата наведени рок    извршења услуга по коначно усклађеним редовима вожње.

к) приједлог редова вожње за услађивање на релацијама према ЛОТ-у 1 и   ЛОТ-у 2, у      4 (четири) примјерка (тачка 2. позива), са цјеновником услуга превоза по зонама.

5. Цијене услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају на подручју општине Невесиње морају бити утврђене по зонама превоза и то:

                 Зона 1 од 0-4 км,   цијена карте у једном смјеру може да износи до 1,50 КМ

                 Зона 2 од 5-8 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 2,50 КМ

                 Зона 3 од 9-16 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до   3,00 КМ

                Зона 4 од 17-22 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 3,50 КМ

6. Право учешћа на овом Јавном позиву имају сви превозници са који испуњавају услове иза Јавног позива.

7. Поступак усклађивања редова вожње води Комисија коју именује Начелник општине, и рјешава по приједлозима и приговорима превозника, у поступку усклађивања и регистрације редова вожње, у складу са Законом и правилником.

Тражена документација доставља се у оригиналу или овјереној копији.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине

Невесиње, а биће такође објављен и на интернет страници општине Невесиње , на

локалној радио станици и Инфо-каналу .

Јавни позив је објављен на огласној табли општине Невесиње   31.01. 2020. године.                    

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са   потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштом на адресу:

Општина Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње, или лично путем протокола (шалтер сала општине) , са назнаком: „Пријава за усклађивање редова вожње у линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021 године“- НЕ ОТВАРАЈ !

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520