Promo

На основу члана 58, 74. и 76. Статута општине Невесиње („Сл. гласник Општине Невесиње“, бр. 3/14), Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“,бр.47/17), Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“,бр. 10/14), Одлуке о начину организацији и условима вршења јавног превоза на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“ , бр. 8/17), и Правилника о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“, бр. 13/17), Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за усклађивање редова вожње у линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021. године

1.Расписује се Jавни позив за усклађивање редова вожње у јавном линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021. године, а период важности редова вожње је од 01.06.2020. до 31.05.2021. године.

2. Јавни линијски превоз лица ће се вршити на линијама утврђеним према ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2, како слиједи:

                                   ЛОТ-1

• Лука-Крушевљани-Придворци-Бијења-Лакат-Невесиње-Лука

• Невесиње-Братач-Кифинo Село-Крекови-Мијатовци-Постољани-Невесиње

• Невесиње-Читлук-Сопиља-Невесиње

                                   ЛОТ-2

• Невесиње-Оџак-Дрежањ-Зови До-Удбина-Лукавац - Невесиње

• Невесиње - Топла улица – Биљег – Биоград – Солаковићи - Ракова Нога - Невесиње

• Невесиње-Жиљево-Невесиње

• Невесиње-Удрежње-Невесиње

Јавни превоз лица на утврђеним линијама по ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2 ће се вршити најмање са једним јутарњим поласком и поподневним повратком, сваког радног дана.      

3.   Јавни линијски превоз лица се неће вршити суботом и недељом, и у дане празника.

4. Право учешћа на јавном позиву имају заинтересовани   превозници, који уз пријаву приложе следеће доказе о испуњавању услова за вршење јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају:

а) одговарајућу лиценцу превозника, за вршење јавног линијског превоза лица у    друмском саобраћају на подручју јединице локалне самоуправе;

б) овјерену фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају, издатог од стране надлежног регистрационог органа;

в) посједовање најмање два (2) аутобуса који испуњавају техничко-експлоатационе и      еколошке услове за вршење услуга превоза лица по ЛОТ-у 1, односно три (3) аутобуса за вршење услуга превоза лица по ЛОТ-у 2, а за возила која се користе по основу уговора о лизингу, њихову овјерену копију.

г) возила за обављање превоза не смију бити старија од 20 година.

д)   посједовање лиценце за возила којима ће се врши јавни линијски превоз лица на      подручју јединице локалне самоуправе.

ђ) овјерена копија полиса обавезног осигурања путника у јавном превозу од посљедица      несретног случаја, за све аутобусе појединачно, који ће бити ангажовани у локалном    јавном превозу лица,

е) изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица да ће понуђач обављати превоз са возилима која пријави на Јавном позиву.

ж) изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица ,да понуђач нема сметњи за пријаву на јавни позив, сходно одредбама члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

з) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица понуђача ,да му економско и финансијско стање гарантује уредно извршавање услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

и) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да техничка и професионална способност понуђача гарантује уредно извршење услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

ј) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да понуђач прихвата наведени рок    извршења услуга по коначно усклађеним редовима вожње.

к) приједлог редова вожње за услађивање на релацијама према ЛОТ-у 1 и   ЛОТ-у 2, у      4 (четири) примјерка (тачка 2. позива), са цјеновником услуга превоза по зонама.

5. Цијене услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају на подручју општине Невесиње морају бити утврђене по зонама превоза и то:

                 Зона 1 од 0-4 км,   цијена карте у једном смјеру може да износи до 1,50 КМ

                 Зона 2 од 5-8 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 2,50 КМ

                 Зона 3 од 9-16 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до   3,00 КМ

                Зона 4 од 17-22 км, цијена карте у једном смјеру може да износи до 3,50 КМ

6. Право учешћа на овом Јавном позиву имају сви превозници са који испуњавају услове иза Јавног позива.

7. Поступак усклађивања редова вожње води Комисија коју именује Начелник општине, и рјешава по приједлозима и приговорима превозника, у поступку усклађивања и регистрације редова вожње, у складу са Законом и правилником.

Тражена документација доставља се у оригиналу или овјереној копији.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине

Невесиње, а биће такође објављен и на интернет страници општине Невесиње , на

локалној радио станици и Инфо-каналу .

Јавни позив је објављен на огласној табли општине Невесиње   31.01. 2020. године.                    

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са   потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштом на адресу:

Општина Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње, или лично путем протокола (шалтер сала општине) , са назнаком: „Пријава за усклађивање редова вожње у линијском превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2020/2021 године“- НЕ ОТВАРАЈ !

 

Драги Невесињци и драги пријатељи,

Обавјештавамо вас да ће Удружење Невесињаца у Београду и ове године организовати Невесињско сијело. Као што је познато, Сијело је наша традиционална и најзначајнија културно – забавна манифестација, а ове године ћемо се састати једанаести пут од како је, 2009. године, обновљен рад Удружења.

Сијело ће се одржати у суботу, 22. фебруара 2020. године, у ресторану Центра Сава. Окупљање гостију је предвиђено од 18.00 часова, а културно – забавни програм почеће у 19.00 часова.

Као што је било на свим досадашњим Сијелима, и овога пута ће нам доћи гости из Невесиња. Међу њима ће бити дјевојке и момци који ће нам представити пјесме, игре и обичаје са давнашњих окупљања оваквог типа, а све ће пратити звуци провјереног музичког оркестра.

У игри томболе ћете имати шансу да добијете гусле, невесињске специјалитете – пршут и мјешину сира торотана, вриједне одјевне предмете, слике, књиге и друге награде које обезбјеђују вјерни пријатељи нашег Удружења.

Цијена улазнице износи 2.300,00 динара. У ту цијену урачунато је комплетно јело и пиће.

Студенти из Невесиња који студирају у Београду добиће бесплатне улазнице за Сијело. За то је потребно да лицима која продају улазнице покажу доказ да су рођени у Невесињу (личну карту) и да су редовни студенти (овјерен семестар у индексу).

Продаја улазница ће почети 15. фебруара у ресторану Донатело, улица Устаничка број 61 (у непосредној близини општине Вождовац), у времену од 17.00 до 20.00 часова.

Улазнице можете купити и уплатом на жиро рачун Удружења. Уплатница за куповину карте попуњава се овако:

Прималац: Удружење Невесињаца у Београду, ул. Високог Стевана број 23, Београд

Сврха уплате: Чланарина – карта

Износ: 2.300,00 динара

Жиро рачун: 170-30009346000-05

Након уплате пошаљите поруку на мобилни телефон број +381 62 599699, у којој требате написати име уплатиоца, број резервисаних улазница и уплаћени новчани износ. У том случају улазнице ће вас чекати на улазу у Центар Сава приликом доласка на Сијело.

Организациони одбор

Списак наслова које је Народној библиотеци Невесиње поклонила Наташа Глигорић из Београда (праунука харамбаше Пера Тунгуза).

1. Тони Парсонс – Моја омиљена супруга

2. Тони Парсонс – О животу, смрти и доручку

3. Џен Јегер – Кад пријатељство заболи

4. Робин Шарма – Калуђер који је продао свој ферари

5. Агата Кристи – Искричави цијанид

6. Агата Кристи – Трагедија у три чина

7. Агата Кристи – Леш у библиотеци

8. Агата Кристи – Тајанствени господин Квин

9. Весна Дедић – Заувек у срцу

10. Ирвинг Стон – Љубав је вечна

11. Шила О' Фленеган – Сувише добро да би било истинито

12. Енид Блајтон – Пет пријатеља у подземној ризници

13. Евгениј Јевтушенко – Изабране песме

14. Џеј Конрад Левинсон – Герила маркетинг

15. Драгиша Живковић – Теорија књижевности са теоријом писмености

16. Барбара Бредфорд Тејлор – Богаташица, књига 1

17. Барбара Бредфорд Тејлор – Богаташица, књига 2

18. Фјодор М. Достојевски – Браћа Карамазови, књига 1

19. Фјодор М. Достојевски – Браћа Карамазови, књига 2

20. Александар Бељајев – Звезда кец

21. Народне песме о косовском боју

22. Молнар Ференц – Дечаци Павлове улице

23. Реалистичка приповетка југословенских народа

24. Жељко Молнар – У потрази за стакленим градом

25. Донато Каризи – Ловац на душе

26. Виљем Шекспир – Хамлет

27. Хаксли Олдус – Контра пункт

28. Гречен Рубин – Пројекат : срећа

29. Харолд Робинс - Огањ страсти

30. Сидни Шелдон – Небо пада

31. Сол Белоу – Херцог

32. Ерика Џонг – Страх од педесете

33. Ерика Џонг – Туга сваке жене

34. Ерика Џонг – Страх од летења

35. Тоне Селишкар – Дружина „Сињи галеб“

36. Бранко Ћопић – Орлови рано лете

37. Нада Мијатовић – До љубави и натраг

38. Љубица Арсић – Мацо, да ли ме волиш

39. Света Лукић – Разлози

40. Сун Цу – Свеобухватно умеће ратовања

41. Ридигер Далке – Закони судбине

42. Ридигер Далке – Болест као говор душе

43. Ридигер Далке – Животне кризе као прилике за развој

44. Булат Окуџава –Мерси или пустоловине тајног агента Шипова

45. Ото Вајнингер – Пол и карактер

46. Миреј Ђулијано – Францускиње, каријера и уметност живљења

47. Артур Џанов – Примални крик: примална терапија: излечење неурозе

48. Ђинг Ји – Књига промене: десет крила

49. Драгутин Стефановић – Преглед југословенске књижевности

50. Драгољуб Рајић – Че за сваког

51. Анто Станичић – Мали пират

52. Милан Вукотић – Загонетни Иксилион

53. Сент Егзипери – Мали принц

54. Мирослав Антић – Оловка не пише срцем

55. Елинор Фарџеон – Нанине приче

Oпштинa Нeвeсињe и Фoндaциja Moзaик су, у сeптeмбру 2019. гoдинe, пoтписaлe Meмoрaндум o сaрaдњи зa пeриoд 2019-2023. гoдина кojим сe успoстaвљa Oмлaдинскa бaнкa Нeвeсињe.

To je прoгрaм кojи oмoгућaвa млaдим људимa дa активно учествују у рaзвojу свoje зajeдницe крoз:

1) Писaњe и рeaлизaциjу прojeкaтa друштвeнoг знaчaja;

2) Учeшћa у рaспoдjeли фoндoвa;

3) Пoкрeтaњу влaститoг бизнисa.

Tрeнутнo, Oмлaдинскa бaнкa Нeвeсињe имa oтвoрeн пoзив зa приjeм члaнoвa у Oдбoр кojи ћe бити зaдужeн зa упрaвљaњe Oмлaдинскoм бaнкoм, у сaрaдњи сa Oпштинoм и Фoндaциjoм Moзaик.

Aкo имaш oд 17 дo 30 гoдинa и жeлиш дa рaдиш aктивнo нa рaзвojу свoje зajeдницe упoзнaj сe сa дeтaљимa пoзивa и приjaви сe у lonac.pro!

Пoзив je oтвoрeн дo 20.01.2020. гoдинe.

Линк зa приjaву зa нoвe члaницe и члaнoвe Oдбoрa --

> https://www.lonac.pro/prijava-za-clanstvo-u-odborima-omladinskih-banaka .

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520