Promo

Школа страних језика „Нови свијет“ Мостар и Инфо центар Невесиње организују љетни интезивни курс ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА.

Ако говорите њемачким језиком, можете повећати шансе у погледу запослења и каријере.

Број мјеста је ограничен. Курс ће бити организован у новим просторијама ИЦН-а у Невесињу.

Све информације можете добити на телефон 065/671-526. Упис траје до 1. јула 2018.

Обавјештавају се заинтересована лица да је дана 30.05.2018 . године у дневном листу «Еуро Блиц» и на огласној табли општине Невесиње расписан оглас о продаји пословног простора и канцеларија, прибављањем писмених понуда.

Предмет продаје је пословни простор који се налази у приземљу и канцеларије које се налазе на спрату етажне зграде у улици Обрена Ивковића бб (стара зграда општине) у власништву општине Невесиње, површине 58,40 м2

Почетна продајна цијена је износи 25.631,22 КМ.

Писмене понуде се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу « Еуро Блиц » .

Понуде се подносе непосредно путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ, ОДНОСНО НАЗИВОМ ПОНУЂАЧА - НЕ ОТВАРАЈ - ЗА КОМИСИЈУ. Уз понуду која се налази у Центру за пружање услуга и доказ о уплати аконтације у износу од 10% од почетне цијене непокретности физичка лица подносе фотокопију личне карте а правна лица фотокопију регистрације. Такође се плаћа и административна такса у износу од 30,00 КМ.

Отварање понуда ће се одржати 15.06.2018. године (петак) у просторијама Општине Невесиње (велика сала) са почетком у 10 часова.

Детаљније услове огласа могу сва заинтересована лица погледати на огласној табли општине Невесиње, а за додатне информације се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Миљану Ђурасовићу.

                                                                                                                              Предсједник Комисије

                                                                                                                              Милица Милићевић

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

- Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитације

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се заинтересована лица да је дана 23.05.2018 . године у «Еуро Блицу» и на огласној табли општине Невесиње расписан оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног надметања-лицитацијом.

Предмет продаје је неизграђено грађевинско земљиште у државној својини на локалитету Касарна у сврху изградње пословних објекта, (2 локације) једна локација на локалитету Лапчевине у сврху изградње стамбених објекта.

Почетна продајна цијена је 13 КМ/ м2 грађевинског земљишта на локалитету Касарна, почетна продајна цјена на локалитету Лапчевине   је 6 КМ/ м2.

Пријаве за учешће на лицитацији подносе се у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу «Еуро Блиц» тј. до 08.06.2018. године.

Пријаве се подносе непосредно путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44 - Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитације са назнаком «пријава на лицитацију». Уз пријаву која се налази у Центру за пружање услуга приложити доказ о уплати кауције у износу од 10% од почетне цијене непокретности (минимално 1.000 КМ) и фотокопију личне карте.Молимо да заинтересовани кандидати у потпуности унесу тражене податке на пријавама . Такође се плаћа и административна такса у износу од 30,00 КМ.

Лицитација-јавно усмено надметање ће се обавити 08.06.2018. године (петак) у просторијама Општине Невесиње (велика сала) са почетком у 10 часова.

Детаљније услове огласа и скице могу сва заинтересована лица погледати на огласној табли општине Невесиње, а за додатне информације се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Миљану Ђурасовићу.

                                                                                                                             Предсједник Комисије

                                                                                                                             Mомчило Вукотић

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520