Promo

КУРСЕВИ ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Инфо центар Невесиње и Школа страних језика „Нови свијет“ Мостар врше упис полазника на курсеве њемачког језика свих нивоа. Упис траје до 10. марта.

Информације на телефон:

063/314-179

065/671-526

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, у циљу задовољавања развојних потреба дјеце реализује пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске - 2019.“

Пројекат ће се реализовати у услужном простору Омладински хостел „Ужице“ у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора. Пројектом се обухватају дјеца старости од шест до 15. година, у случају дјеце са сметњама у развоју до 18. година.

Предност за учешће у Пројекту имају дјеца која нису била учесници овог Пројекта у претходним годинама и дјеца која су у 2018. години испуњавала услове Јавног конкурса, а нису учествовала у Пројекту због ограничених капацитета у услужном простору, а за које родитељи- старатељи поднесу захтјев по Јавном конкурсу за 2019. годину.

Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта и подношење захтјева родитеља -старатеља дјеце – циљних категорија, објављен је 18.02.2019. године у дневним новинама „Глас Српске“, и отворен је мјесец од дана објављивања завршно са 18.03.2019. године.

Заинтересоване установе и организације пријаве на конкурс достављају Јавној установи Центру за социјални рад, као мјесно надлежном првостепеном органу, док родитељи или старатељи подносе захтјеве за остваривање права на задовољавање развојних потреба дјеце циљних категорија.

На Јавни конкурс родитељи или старатељи дјеце циљних категорија, могу се обратити појединачним захтјевима за учествовање дјеце у Пројекту у случају да се дјеца већ не налазе на списковима неке од установа, организација заинтересованих за учешће у Пројекту.

Родитељи или старатељи подносе захтјеве ЈУ Центру за социјални рад на прописаном обрасцу. Уз захтјев је неопходно доставити: фотокопију личне карте подносиоца захтјева родитеља /старатеља/, извод из матичне књиге рођених за дијете, кућну листу, а у зависности од циљне категорије дјетета адекватну документацију ( налаз и мишљење Првостепене комисије у случају да се ради о дјетету са сметњама у развоју, рјешење о старатељству у случају да се ради о дјетету без родитељског старања, рјешење о инвалидности родитеља ако је родитељ инвалид, доказ о категорији демобилисаног борца ако је дијете из породице демобилисаних бораца ВРС које се налазе у стању социјалне потребе

           Циљне категорије дјеце су:

 •  дјеца код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање у смислу Правилника о процјени потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју;
 •  дјеца са хроничним обољењима;
 •  посебно талентована дјеца – побједници на општинским, републичким такмичењима и посебно истакнути спортисти, музичари...);
 •  дјеца без родитељског старања;
 •  дјеца из структурално и функционално промијењених породица;
 •  дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом;
 •  дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити и дјеца корисника права на додатак на дјецу;
 •  дјеца цивилних жртава рата и логораша;
 •  дјеца чији је један од родитиља (или оба) инвалид - без обзира на узроке настајања инвалидитета ( ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада и сл.) и дјеца чији су родитељи-старатељи хронични болесници чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце;
 •  дјецу из породица демобилисаних бораца ВРС који се налазе у стању социјалне потребе;
 •  дјецу из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
 •  дјеца ромске популације,
 •  дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју;
 •  дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије) у првој смјени Пројекта.

Све детаљније информације везано за реализацију пројекта заинтересоване установе, организације и родитељи –старатељи, могу добити у ЈУ Центар за социјални рад или на тел. 059/610-210.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520