Promo

Обавјештавају се регистровани пољопривредни произвођачи општине Невесиње, који имају право на регресирано дизел гориво, а извршили су редовно годишње ажурирање података у АПИФ-у, пријавили доприносе и уплатили противградну заштиту, да дођу у Општину Невесиње (Пољопривредна служба, соба 107), ради преузимања захтјева.

Неопходно је понијети фотокопију личне карте носиоца газдинства.

Право на подстицајна средства за регресирање дизел горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која изврше куповину дизел горива за потребе извођења прољетних и јесењих радова у количини до 100 л/ха са минималном површином од једног хектaра.

Корисници купују регресирано дизел гориво по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, на пумпи „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ Невесиње или „ZIS Company“ д.о.о. Невесиње, до 30. октобра 2019. године.

Друга генерација матураната невесињске Гимназије прославиће јубилеј 50 година матуре (1969 – 2019) у Невесињу, у суботу 1. јуна 2019. године.

                             П Р О Г Р А М     П Р О С Л А В Е (1. јун 2019)

10:00 Окупљање матураната и професора испред зграде Старе гимназије

10:15 Час разредног старjешине

11:00 Дружење у Ресторану „Стадион“

19:00 Матурско вече, дружење матураната и професора у Ресторану „Буквица“

 

MAtura 2

Позивамо све бивше матуранте и њихове професоре да се у суботу 1. јуна 2019. године, окупимо и састанемо у што већем броју и обиљежимо јубилиј 50 година матуре најуспјешније генерације невесињских гимназијалаца која је дала успјешне љекаре, инжињере, правнике, економисте и професоре.

За све информације обратите се Организационом одбору. Контакт особе:

У Београду:

Трипо Брењо, тел: 011 59 2507 287, 00381 63 473 674

Милан Булић, тел: 011 612 1357, 00381 62 873 4634

У Невесињу:

Миладин Зубац, тел: 387 59 602 424, 065 793 648

 

За Организациони одбор

Никола Лакета (Аустралија)

У складу са чланом 42. став (2) Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13) и Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Ново гробље“ (Одлука број 01-013-131/08 од 26.10.2018.године) у Невесињу, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј е

П О З И В

 

заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату плана тј. парцела означених по старом премјеру као к.ч. 1480/1, 1477/2, 1477/1, 1477/12, 1477/13 (уписане у ЗК уложак број 699), 1476/1, 1476/6 (уписане у ЗК уложак број 902), све у К.О. Невесиње, да у року од 15 дана доставе приједлоге за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520