Promo

У Цркви светих Кирила и Методија на Оџаку на Теодорову суботу, 24. фебруара биће служена света литургија. Богослужење почиње у 9 часова.

На Теодорову суботу обичај је да се причешћују вјерници који су поштовали правила прве недјеље Часног поста.

Правобранилаштво Републике Српске добило је од Владе РС, Министарства саобраћаја и веза и ЈП „Путеви РС“ Приједлог за утврђивање општег интереса за експропријацију некретнина ради модернизације регионалног пута Р-435 Невесиње-Берковићи.

Члан 17. Став 4. Закона о експропријацији, прописује да се План експропријације даје на јавни увид у року од 15 дана, те се у том року на овај документ могу дати примједбе о којима одлучује начелник општине.

Плана експропријације биће изложен на огласној табли општине Невесиње до 06.03.2018.

Контакт особа: Маја Тодоровић.

 

Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске расписао је Јавни конкурс за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске-2018. године“, а пројекат ће се реализовати на црногорској обали у Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима, општина Будва у периоду од 20.05. до 21.09.2018. године у тринаест десетодневних смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном са седам пансиона.

Захтјеве за учешће у овом пројекту могу поднијети ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије и демобилисани борци прве категорије, који се налазе у стању социјалне потребе (незапослени родитељи, више дјеце, болест и слично), за дјецу узраста од шест до петнаест година.

Уз захтјев родитељи треба да приложе: родни лист дјетета, копију своје личне карте, рјешење родитеља о инвалидности за дјецу РВИ или рјешење о категоризацији борца, за дјецу демобилисаних бораца. Напомињемо да копије докумената не морају бити овјерене.

Предност за учешће у пројекту имају дјеца која нису била корисници овог пројекта у претходним годинама и она која су испуњавала услове Јавног конкурса у 2017. години и за које су родитељи поднијели захтјев, а нису учествовали због ограниченог броја дјеце која су могла користити ово право.

Захтјеви се могу поднијети до 01.03.2018. године у канцеларији Општинске борачке организације Невесиње, Трг Благоја Паровића бб (зграда бивше команде), сваким радним даном у времену од 8 до 14 часова.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Општинске борачке организације Невесиње или на телефон: 059-602-619.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Број: 05-183-19/18

Датум: 06.02.2018. 

 

                                                                                   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

                                     о почетку реализације пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске - 2018“

 

 

  Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, у циљу задовољавања развојних потреба дјеце  реализује пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске - 2018.“ Пројекат ће се реализовати у услужном простору Омладински хостел „Ужице“ у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора. Пројектом се обухватају дјеца старости од шест до 15. година, у случају дјеце са сметњама у развоју до 17. година. Предност за учешће у Пројекту имају дјеца која нису била учесници овог Пројекта у претходним годинама и дјеца која су у 2017. години испуњавала услове Јавног конкурса, а нису учествовала у Пројекту због ограничених капацитета у услужном простору, а за које родитељи- старатељи поднесу захтјев по Јавном конкурсу за 2018. годину.

  Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта и подношење захтјева родитеља -старатеља дјеце – циљних категорија,  објављен је 05.02.2018. године у дневним новинама „Глас Српске“, и отворен је мјесец од дана објављивања.

Заинтересоване установе и организације пријаве на конкурс достављају Јавној установи Центру за социјални рад, као мјесно надлежном првостепеном органу, док родитељи или старатељи подносе захтјеве за остваривање права на задовољавање развојних потреба дјеце циљних категорија.

На Јавни конкурс родитељи или старатељи дјеце циљних категорија, могу се обратити појединачним захтјевима за учествовање дјеце у Пројекту у случају да се дјеца већ не налазе на списковима неке од установа, организација заинтересованих за учешће  у Пројекту.

Родитељи или старатељи подносе захтјеве ЈУ Центру за социјални рад на прописаном обрасцу. Уз захтјев је неопходно доставити: извод из матичне књиге рођених  за дијете, фотокопију личне карте подносиоца - захтјева родитеља /старатеља/, налаз и мишљење комисије ЦСР  у случају да се ради о дјетету са сметњама у развоју, рјешење о старатељству у случају да се ради о дјетету без родитељског старања, рјешење о инвалидности родитеља (ако је родитељ инвалид) или налаз и мишљење љекара ако је родитељ хронични болесник, ако је дијете из породице демобилисаних бораца ВРС у стању социјалне потребе  и доказе о категорији демобилисаног борца и о томе да је породица у стању социјалне потребе.

         

   Циљне категорије дјеце су:

 • дјеца код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање  у смислу Правилника  о процјени потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју;
 • дјеца са хроничним обољењима;
 • посебно талентована дјеца – побједници на општинским, републичким такмичењима  и посебно истакнути спортисти, музичари...);
 • дјеца без родитељског старања;
 • дјеца из структурално и функционално промијењених породица;
 • дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом;
 • дјеца из породица, који  су корисници сталне новчане помоћи,  према Закону о социјалној заштити  и дјеца корисника права на додатак на дјецу;
 • дјеца цивилних жртава рата и логораша;
 • дјеца  чији је један од родитиља или оба инвалид - без обзира на узроке настајања инвалидитета ( ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада и сл.) и дјеца чији су родитељи-старатељи хронични болесници чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце;
 • дјецу из породица демобилисаних бораца ВРС који се налазе у стању социјалне потребе;
 • дјецу из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
 • дјеца ромске популације,
 • дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју;
 • дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије) у првој смјени Пројекта.

Све детаљније информације везано за реализацију пројекта заинтересоване установе, организације и родитељи –старатељи, могу добити у ЈУ Центар за социјални рад или на тел. 059/610-210.

                                                                                              

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520