-->

ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ РАДИ ИЗМИРЕЊА РАТНЕ ШТЕТЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА

05 oktobar 2021

Министарство финансија Републике Српске објавило је позив грађанима Српске да доставе потребну докуметацију ради измирења ратне штете путем емисије обвезница.

Позив је упућен грађанима Српске којима је судским одлукама или вансудским поравнањима признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, а који су зинтересовани да им се потраживање изврши путем 15. емисије обвезница ратне штете.

Странке које закључе вансудско или судско поравнање које гласи на обвезнице, а чији је основ потраживање које се односи на ратну материјалну и нематеријалну штету, требало би да Министарству финансија доставе фотокопију вансудског или судског поравнања, образац са личним подацима који могу преузети са интернет адресе Министарства, те фотокопије личне карте и текућег рачуна.

Сва документација која буде запримљена и комплетна до 8. октобра биће обрађена и реализована кроз 15. емисију обвезница која би требала бити 5. новембра, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Документација која буде запримњена након наведеног датума биће обрађена за емисију обвезница планирану за реализацију у наредној години.

Из Миистарства финансија Српске наводе да се измирење ратне штете путем емисија обвезница врши редовно, чиме се смањује износ унутрашњег дуга.

Услови отплате су рок доспијећа 13 година од дана емисије, грејс период за исплату главнице три године урачунат у рок отплате и фиксна каматна стопа од 1,5 одсто годишње која се рачуна на остатак главнице.

Закључно са 31. децембром прошле године у евиденцијама вансудских поравнања и судских одлука по основу ратне штете укупно је 568,8 милиона КМ обавеза.

Од наведеног износа кроз четрнаест емисија обвезница извршено је укупно 442,55 милиона КМ, а за емитоване обвезнице кроз доспијеће купона исплаћено 146,57 милиона КМ номиналног износа обвезница.

Кроз исплате у готовини /по основу пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру и по Плану исплате/ исплаћено је 62,62 милиона КМ.

Кроз процес измирења пореза обвезницама и откуп грађевинског земљишта искориштено је 111,25 милиона КМ, гдје је Република Српска измирила готово све обавезе према крајњим корисницима пореских прихода.

Докуметација се доставља на адресу Министарства финансија Српске, на чијој је страници је и објављен позив.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520